OSTEOPATKLINIKEN KARLSTAD

FÖRSÄKRING

Givetvis är du som patient försäkrad via en behandlingsskadeförsäkring.Patientfall - Fallbeskrivning


Patientfall 1

En 51-årig man med höger flank- och ländryggssmärta. Arbetar på kontor, relativt vältränad, ingen direkt stress på jobbet eller hemma. Hans medicinska historia visade inget av intresse. En vecka innan första besöket fick mannen besök av sin dotter och de tog en 2-timmars ridtur vilket de hade gjort flera gånger tidigare under åren. Skillnaden var att dagens ridtur blev mer av en "skämtsam tävling" mellan de två, alltså mer ansträngande. Några timmar efter avslutad ridning kände mannen en stelhet och ömmande över högra bålen och ländrygg som tilltog under natten. Han upplevde även spasmer i övre ländryggens högra del under vissa rörelser och vid hostning. Mannen beskrev inga symtom som kunde härleda till urologiska problem.


Vid undersökning sågs en scolios med skyddande karaktär i det thoraco-lumbala området. Vid aktiva rörelsetester i alla riktningar sågs en stelhet i området och sidoböjning både höger och vänster producerade smärtan enl. ovan. Vid passiva rörelsetester framträdde en mer svullnadslik karaktär i högra flanken. 12:e revbenet på höger sida sågs låst upp mot 11:e revbenet och höger mus. quadratus lumborum låg i spasm. Thoraco-lumbala övergången visade en rejäl rörelseinskränkning. Denna övergång var mycket öm och omgavs av irriterade paravertebrala muskler men inte helt låst såsom sig brukar vid en lokal ledåkomma.


Då patientens ländrygg rörelsetestades upplevde han en tyngd framför nedre revbenen på höger. Visceral abdominal palpation av höger främre sida, runt höger njurområde, producerade smärta och symtom enl ovan. Trots att inga urinara symtom visat sig så fann man via de palpatoriska fynden vid den viscerala undersökningen en ömhet och lätt svullnad över höger njurområde som producerade symtom enl ovan och en diagnos av refererad smärta ställdes. Njurområdet hade blivit irriterat av den "skumpande" ridturen.


Behandlingen bestod av mjukt funktionellt arbete lokalt för att hjälpa avflödet från det irriterade njurområdet och lätt artikulation thoraco-lumbalt och lokalt. Med detta avslutades första behandlingen och till följd hade smärtan och ömheten reducerats redan till 50%. Mannen rekommenderades även att prata med sin läkare för en uriologisk genomgång. 

En vecka senare var mannen mycket bättre.

Frågor & funderingar? Kontakta oss