OSTEOPATKLINIKEN KARLSTAD

Befria kroppen från restriktioner

OM OSS & FRISKVÅRD

Vi har sammanlagt mer än 40 års erfarenhet av friskvård. Vår huvudklinik finns i Karlstad men har satelit-klinik i Årjäng. Tillsammans har vi lång erfarenhet inom friskvård och osteopati. 

Arbetet inom friskvård och osteopati innebär att man behandlar problem i rörelseapparaten.

Kroppen är en enhet! Detta är en av de grundprinciper som fick mig att fastna för osteopati som behandlingsform. Osteopati för mig handlar om att få balans och jämvikt i hela det system kroppen är. 


Jag fokuserar inte enbart på det område där problemen visar sig utan hur resten av kroppen påverkar problemet och hur hela kroppen mår.

Arne Alm
Osteopat D.O., MICO

Osteopati är framförallt ett sätt att tänka, inte en teknik. Jag ser kroppen som en helhet och behandling sker utifrån synsättet att alla system i kroppen är beroende av varandra. Syftet med behandling är att minska störningar och obalanser i kroppen som därmed ökar den självläkande kraften.


Rörelseapparaten: Skelett, leder, muskler, ligament, fascior samt organ är beroende av cirkulationen och nervsystemet och vise versa. Finns här störningar rubbar det den optimala läkningsförmågan och ohälsa uppstår pga. av att struktur och funktion relaterar till varandra. Vi är medlem i Svenska Osteopatförbundet

Osteopatins historia


Dr. Andrew Taylor Still

Osteopati grundades i USA I slutet av 1800-talet av Dr. Andrew Taylor Still som ansåg att medicinen som utövades då ofta orsakade mer skada än nytta. Efter att ha förlorat flera familjemedlemmar i hjärnhinneinflammation fokuserade Dr. Still på att utveckla ett medicinskt system som stödjer kroppens förmåga att läka sig själv. Han kallade sitt system för Osteopati.


När han studerade sambandet mellan rörelseapparat och funktion övertygades han om att många sjukdomar kunde lindras eller botas utan mediciner. Allt som behövdes fanns naturligt i kroppen. Nyckeln var att hitta och korrigera anatomiska förändringar som störde ett fritt flöde av blod och nervfunktion.

Medicinsk reform

Dr. Still och hans anhängare såg osteopati som en medicinsk reform som återigen skulle, som de sa, "fokusera på det perfekta arbetet av vår skapare". Filosofin var att assistera kroppens naturliga maskineri till självläkning med minsta möjliga hjälp.


Den första osteopatskolan som Dr Still startade 1892 är en av de 16 osteopathögskolor som idag finns i USA. Sedan mitten av 1900-talet har licensierade osteopater rätt att bli medlemmar i Amerikanska läkarkollegiet. En liknande utveckling har skett i England där John Martin Little-John 1917 startade Europas första osteopatskola, BSO – British School of Osteopathy.


I England antogs en lag 1993, "The Osteopaths Act", som helt accepterar osteopatin som en unik klinisk disciplin. Idag finns cirka 5 000 aktiva osteopater i England.


I Norden är osteopatin på stark frammarsch, även om traditionen att utbilda osteopater är relativt ung i Sverige. Först ut var Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg som startades för ungefär 15 år sedan vilkens utbildningskvalitet nu är utvärderad av ett av Europas större universitet, University of Wales. 


Detta universitet har tidigare certifierat utbildningskvaliteten för bl. a. de engelska osteopathögskolorna ESO och BSO. Under 2007 blev Skandinaviska Osteopathögskolans osteopatutbildning godkänd och certifierad. 


Högskoleexamen är ett framsteg för osteopatin men också ett erkännande för yrkesområdet manuell medicin som helhet.

Välkommen att kontakta oss